Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2021. március 1-től

Tartalom:

 1. Felek megnevezése és az ÁSZF hatálya
 2. Termékekre vonatkozó általános tudnivalók
 3. Bevezető rendelkezések
 4. A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte
 5. A Webáruház használata
 6. A rendelés visszaigazolása, a szerződés létrejötte
 7. Fizetési módok
 8. Szállítás
 9. Szavatosság, jótállás, termékszavatosság
 10. A vásárlástól való elállás joga
 11. A felelősség szabályai
 12. Jogérvényesítés, jogorvoslati lehetőségek

 

 1. Felek megnevezése és az ÁSZF hatálya

1.1. Jelen online Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Webáruházban forgalmazott termékek eladója:

Cégnév:SMSG Kft

Székhely: 9024 Győr, Galamb utca 5. 3/14.
Cégjegyzékszám: 08 09 031112
A bejegyző bíróság megnevezése: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
Adószám: 26782807208

Adatkezelési azonosító: NAIH-

Számlavezető Pénzintézet: OTP Bank Zrt.

Számlaszám: 11737038-21451281

Ügyfélszolgálat címe és elérhetősége:

Az SMSG Kft által működtetett oldswan.hu Webáruház kizárólag telefonos és elektronikus ügyfélszolgálatot tart fenn

Telefon: 06302093252

E-mail kapcsolat: info@oldswan.hu, (a továbbiakban: Üzemeltető vagy Eladó)
Telefonszám: 06302093252

1.2. A Webáruház a www.oldswan.hu URL alatt érhető el. Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hatályos lementhető és eltárolható változata a https://www.oldswan.hu/ linkről tölthető le. A szerződésre magatartási kódex nem vonatkozik.

1.3. A Webáruház megtekintésével, a regisztrációval, illetve a vásárlással (az itt felsorolt magatartások bármelyikével) a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és a Webáruház használója között. Ön, mint a Webáruház használója köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, a webshopban vásárlást nem eszközölhet.

1.4. A Webáruházhoz kapcsolódó, az Üzemeltető által üzemeltetett és működtetett további weboldalak a Webáruház szerves részét képezhetik, melyek az általa forgalmazott termékekre vonatkozóan tartalmaznak általános felhasználói információkat. A Webáruházhoz kapcsolódó további weboldalakról a Webáruházban információkhoz juthat. A weboldalakon, illetve a Webáruházban megjelent tartalmak felhasználása kizárólag a Felhasználó felelőssége, az ebből eredő esetleges közvetlen vagy közvetett károkért vagy következményekért az Üzemeltető semminemű felelősséget nem vállal. A Felhasználó az ezzel kapcsolatos felelősséget tudomásul veszi és lemond az ilyen helyzetből származó kártérítési jogáról. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés vagy tájékoztatás nélkül az általa üzemeltetett weboldalakon tartalmi változtatást hajtson végre. A változtatások a létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik. Az Üzemeltetőnek az adott termék adott áron történő eladására vonatkozó ajánlati kötöttsége a termék árának a Webáruházban közzétett megváltoztatásáig áll fenn.

 1. A Webáruházban forgalmazott termékekre vonatkozó általános tudnivalók

Az étrend-kiegészítők nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot! Fontos, hogy a termékeken és/vagy a mellékelt használati tájékoztatóban feltüntetett ajánlott napi adagolást ne lépje túl! Az étrend-kiegészítők alkalmazása idején az orvos által előírt gyógyszerek szedését nem szabad elhagyni, alkalmazásáról egyeztessen orvosával! Betegség esetén mindenképpen konzultáljon kezelő- vagy háziorvosával azért, hogy a megfelelő kezelésben részesülhessen!

 1. Bevezető rendelkezések

3.1 A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban mint „ÁSZF”) az SMSG Kft (székhelye 9024 Győr, Galamb utca 5. 3/14., továbbiakban mint „Eladó” illetve „Szolgáltató”) és a vevő (a továbbiakban mint „Vevő” illetve „Felhasználó”) jogainak és kötelezettségeinek szabályozását tartalmazza az Eladó által működtetett Webáruházon keresztül értékesített termékek adásvételével kapcsolatban, és elválaszthatatlan részét képezi az adásvételi szerződésnek, amely az interneten, az elektronikus áruházon keresztül a Vevő és az Eladó között jön létre (a továbbiakban mint „Adásvételi szerződés”).

3.2. Fogalmak

3.2.1. Vevő alatt azt a természetes vagy jogi személyt értjük, aki elektronikus úton árut rendel a www.oldswan.hu URL alatt működtetett Webáruházon keresztül. Vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Webáruházat vagy annak bármely szolgáltatását használja, vagy a Webáruházban regisztrál, saját fiókot hoz létre (a „vevő”). A Webáruházat kiskorúak nem használhatják.

3.2.2. Az elektronikus megrendelés alatt azt az elektronikus formában elküldött nyomtatványt értjük, amely információt és adatokat tartalmaz a Vevő személyéről, a Webáruház választékából megrendelt termék/termékek listájáról és ezen termék/termékek teljes vételáráról. Az elküldött megrendelés Adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlat. Az Adásvételi szerződés a Vevő és az Eladó között a megrendelésnek az Eladó által elküldött e-mailes visszaigazolásával jön létre. Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni. A megrendeléseket Webáruház automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a vásárló később visszanézheti. A visszaigazolás megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „megerősítés” követelményének. Kérjük, hogy e dokumentumokat olvassa el, és őrizze meg! Kérdése esetén lépjen kapcsolatba a Webáruházzal. Felek elfogadják, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra a Magyarország joga irányadó.Az elektronikus megrendelés elküldésével a Vevő igazolja, hogy megismerte a jelen ÁSZF tartalmát. Az elektronikus megrendelés elküldésével a Vevő elfogadja az ÁSZF minden rendelkezését, annak a megrendelés elküldésének napján hatályos állapotában, valamint elfogadja a megrendelt árunak a Webáruházban feltüntetett hatályos árát, mint vételárat.

3.2.3. Áru, illetve termék alatt minden olyan termék értendő, amely a www.oldswan.hu oldalon kerül bemutatásra és tulajdonságai tekintetében részletes leírásra.

 1. A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte

Az oldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett a Webáruházban történő vásárlás esetén 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti „távollévők közötti” szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vásárló-felhasználó és Eladó között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók. Vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Webáruházat vagy annak bármely szolgáltatását használja, vagy a Webáruházban regisztrál, saját fiókot hoz létre (a „vevő”). A Webáruházat kiskorúak nem használhatják.

 1. A Webáruház használata

5.1. A www.oldswan.hu oldalon a vásárlásához nem szükséges regisztráció, azonban visszatérő vásárlóknak a regisztráció megkönnyíti a vásárlást, a kedvezmények igénybevételét, illetve lehetővé teszi a rendelés állapotának nyomon követését.

5.1.1.Vásárlás regisztrációval

5.1.1.1.A regisztráció egyszerűen, egy regisztációs űrlap kitöltésével és elküldésével lehetséges. Fenti regisztráció vásárlástól független. A regisztrációt egyszer kell végrehajtani, a későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégezni. A Webáruházban való regisztrációval, illetve a Webáruház által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével a vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et, valamint kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az SMSG Kft a vevő személyes adatait az Adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint kezelje. A jelen ÁSZF és az Adatkezelési szabályzat ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF és az adatkezelési szabályzat változásait nyomon követi.  Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-et vagy annak bármely részét nem fogadja el, úgy nem jogosult a Webáruház használatára, illetve a Webáruház által kínált szolgáltatások igénybevételére.

5.1.1.2. A Webáruházban történő regisztráció a főoldalon található, a Regisztráció menüpont alatt található adatlap kitöltésével lehetséges. A regisztrációhoz kapcsolódó, illetőleg a regisztráció nélkül történő vásárláshoz a webáruházi megrendelés menetében a csillaggal megjelölt mezők kitöltése kötelező.

5.1.1.3. Az adatok megadását követően a regisztráció érvényesítésre kerül, erről a Webáruház automatikusan e-mailt küld a vevőnek. A regisztrációt követően a vásárlási, illetve megrendelési folyamat már végrehajtható.

5.1.1.4. Bármelyik regisztrációt, amelyik helytelen vagy valótlan adatot tartalmaz, az SMSG Kft jogosult érvénytelennek nyilvánítani, és a regisztrációt deaktiválni vagy törölni.

5.1.1.5. Helytelenül vagy hibásan megadott adatokkal történt regisztrációból eredő szállítási vagy egyéb felmerülő többletköltség a Vásárlót terheli. A telefonos elérhetőség pontos feltüntetése fontos, mivel az Üzemeltető (Eladó) a kiszállításokat megelőzően ennek időpontjáról telefonon egyeztethet.

5.1.2. Vásárlás regisztráció nélkül

A regisztráció nélkül is végrehajtható a vásárlási folyamat.

5.1.2.1. A vásárlási űrlap kitöltésével és elküldésével. A Webáruházban a regisztráció nélküli vásárlás esetén is a vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et, valamint kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az SMSG Kft a vevő személyes adatait az Adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint kezelje. A jelen ÁSzF és az Adatkezelési szabályzat ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSzF és az adatkezelési szabályzat változásait nyomon követi.

5.1.2.2. A regisztráció nélkül történő vásárlás esetén a webáruházban, a vásárlási, megrendelési folyamat közben a csillaggal megjelölt mezők kitöltése kötelező.

5.1.2.3. A mezők kitöltése után, és a számlázási adatok (amennyiben ezek eltérők) megadása után, a szállítási mód és fizetési mód kiválasztása után, a „vendég” mód véglegesítésével történik a megrendelés véglegesítése.

5,1.2.4.  A regisztráció nélküli vásárlás esetén, amennyiben a kitöltött űrlap helytelen vagy valótlan adatot tartalmaz, az SMSG Kft jogosult a megrendelést érvénytelennek nyilvánítani és törölni.

5.1.2.5. Helytelenül vagy hibásan megadott adatokkal történt megrendelésből eredő szállítási vagy egyéb felmerülő többletköltség a Vásárlót terheli.

2.1.2.6. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

5.2.Megrendelés feltételei és folyamata

5.2.1. A megrendelések leadása a www.oldswan.hu webcímen található Webáruházban elektronikus úton lehetséges. Az Eladó szükség szerint telefonon, faxon, e-mailen leadott rendeléseket is teljesít. A megrendelést a Webáruház csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a vásárló a regisztrációs és vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti és a jelen ÁSZF-et és az adatkezelési szabályzatot elfogadta és magára nézve azt kötelezőnek ismerte el.  Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Webáruház felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a vásárlót terheli.

5.2.2. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei: Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés megerősítése” gomb megnyomása előtt, a szállítási cím tekintetében a „Kassza/Szállítási cím” alatt, egyébként pedig a „Adataim” gombra kattintva van lehetőség. A visszalépéshez a kereső ’Vissza’ gombot kell használni. A regisztrációkor megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni a ’Adataim’ menüpontban. A „Kosár” tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. Ha a megrendelés elküldését követően adatbeviteli hibát észlel, ebben az esetben ezt haladéktalanul jelezni kell az info@oldswan.hu e-mail címen. Különösen fontos a telefonos elérhetőség pontos feltüntetése, mert az Eladó a kiszállítást megelőzően telefonos egyeztetést kezdeményezhet, amely meghiúsulása esetén mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól. Hiányos elérhetőségi adatok kitöltése esetén a megrendelést az Eladó nem teljesíti.

5.3. A vevő a Webáruházban úgy tud vásárolni, hogy kiválasztja a termékeket, azt a „ Kosár”-ba helyezi, majd ezután a „Fizetés” oldalra lép, ahol megadja szállítási és számlázási címét, majd véglegesíti rendelését.

5.4. A rendelés véglegesítése azt jelenti, hogy a vevő kötelező ajánlatot tesz a termékre, azaz a rendelés véglegesítése a vevő számára a megrendelt termék árának, valamint a kapcsolódó (csomagolási, fuvarozási) díjak megfizetésének kötelezettségével jár. A Webáruházban történt rendeléssel a vevő kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen ÁSZFet, tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával. Az oldalon feltüntettet árak minden esetben az ÁFÁ-val növelt bruttó árak, kivéve, ha az ÁFA külön feltüntetésre kerül. A bruttó árak 21,26%-a (27%) az általános forgalmi adó összeget tartalmaznak. A Webáruházban feltüntetett árak (az eladó ajánlata) visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. Amennyiben hibás ár kerülne a Webáruházban feltüntetésre, ideértve különösen a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő árakat,  valamint a nyilvánvalóan téves, rendszerhiba vagy más ok miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor az SMSG Kft nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Az Eladó ez esetben felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a vevő elállhat vásárlási szándékától. A Webáruházban szereplő termékképek és készlet-információk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek. Az ilyen tévedésekért a Webáruház felelősséget nem vállal, a hiba felismerését követően tájékoztatja a vásárlót. Az Eladó időről időre különböző kedvezményeket is érvénybe léptethet, amit az Eladó bármikor egyoldalúan fel is függeszthet.

5.5. A Webáruházban kínált termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az a termék összetevőit a termék csomagolása és/vagy a termék kiszállításakor mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. Ha a vevő valamely véletlen okból nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt a vevő köteles azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezni az SMSG Kft-nek, aki a használati utasítást pótolja. A Webáruházban kínált termékek minőségével, használatával, kapcsolatban a Webáruházban szereplő információn túli tájékoztatást az SMSG Kft ügyfélszolgálata nyújt.

 1. A rendelés visszaigazolása, a szerződés létrejötte

6.1..A Webáruházban leadott rendelés a Ptk. 6:64. § szerinti jogi kötőerővel rendelkező ajánlattételnek minősül, melyet a vevő tesz a www.oldswan.hu webáruházon keresztül az Eladó felé. A szerződés az ajánlat SMSG Kft általi elfogadásával jön létre.

6.2. A vevő által a Webáruházban leadott rendelés (ajánlat) megérkezését az SMSG Kft automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb a rendelés leadásától számított 48 órán belül visszaigazolja a vevő részére. A visszaigazoló e-mail az alábbi adatokat tartalmazza: Megrendelő adatai, Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím, Telefon, Szállítási adatok, Szállítási név, Város / Kerület, Cím, Számlázási adatok, Számlázási név, Város/Kerület, Cím, Adószám, Megjegyzés.  A visszaigazoló email kizárólag tájékoztató célt szolgál, célja a vevő tájékoztatása arról, hogy a rendelés az SMSG Kft-hez beérkezett. A visszaigazoló e-mail nem minősül az SMSG Kft részéről a vevő által a Webáruházon keresztül tett ajánlat elfogadásának, és a visszaigazoló e-mail nem keletkeztet szerződést a vevő és az R-BIS Kft között.  A szerződés akkor jön létre, amikor a vevő rendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el. Az elfogadó e-mailben az SMSG Kft tájékoztatja a vevőt többek között a szerződés létrejöttéről, illetve a szállítás várható időpontjáról. Érvényes szerződés a felek között ekkor jön létre. Az Eladó a Vevő megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelés elküldésétől számított 2 munkanapon belül visszaigazolja. A hétvégén, vagy ünnepnapon leadott megrendelések az ezt követő első munkanapon kerülnek feldolgozásra.

6.2.2.A vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg az SMSG Kft-től az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Eladó nem felel, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg határidőben, mert a Vevő hibás e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a saját fiókjában fellépő technikai probléma miatt nem tud e-mailt fogadni.

6.3.. A rendelés véglegesítését követően észrevett az esetleges adatbeviteli hibákat (így különösen a visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban szereplő hibákat) a vevő köteles a lehető leghamarabb, a visszaigazoló e-mailben szereplő hibák tekintetében az email kézhez vételét követő 1 munkanapon belül jelezni az SMSG Kft felé.

6.4.A megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt az SMSG Kft nem iktatja és utóbb nem lesz hozzáférhető, a korábbi, már teljesített vásárlások adatait a vevő az oldalra belépve nem tudja a megtekinteni.

6.5.A szerződéskötés lehetséges nyelve: magyar.

6.6.A szerződés egyszeri ügyletre létrejött határozott idejű szerződés, a szerződés tárgyát képező rendelés teljesítésével szűnik meg.

6.7.Az SMSG Kft ezúton is tájékoztatja a vevőt, hogy a Webáruházban történő internetes rendelés nyomán létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadóak. Amennyiben a Ptk. szerinti fogyasztó rendel a Webáruházban, úgy a szerződés a fentieken túlmenően a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

 1. Fizetési módok

A Webáruházban vásárolt termékek vételárát és a kapcsolódó díjakat (pl. szállítási díj) a vevő legkésőbb a rendelt termékek átvételekor köteles teljes egészében, levonások és visszatartások nélkül megfizetni.

A rendelés ellenértékét az alábbi módokon lehet teljesíteni:

7.1. Készpénzes fizetés: személyes átvétel esetén kizárólag Magyarország területe lehet.

7.2. Előre utalás esetén a megrendelés teljes összegét a bankszámlaszámra kell utalni. Az Eladó a rendelést csak a teljes összeg hiánytalan megérkezését követően teljesíti.

7.3.  A Webáruházban történő rendelés esetén mód van internetes bankkártyás fizetésre is. A bankkártyás fizetés részletes feltételeit itt olvashatja.

7.4. Utánvéttel

 1. Szállítás

A vevő a megrendelt terméket személyesen vagy kiszállítás útján veszi át.

A rendeléseket a Webáruház a készlet függvényében általában 1-5 munkanapon belül tudja teljesíteni. A Webáruház törekszik a szállítási határidő betartására, azonban nem felel azért, ha a fenti szokásos szállítási idő nem tartható. Az esetleges késedelem esetén a Webáruház törekszik, de nem köteles a vásárlót értesíteni. Tartós készlethiány miatti késedelemért az Eladó nem felel, felajánlja a vevőnek a részszállítás lehetőségét, vagy a rendeléstől való elállás jogát.

8.2. Kiszállítás esetén az SMSG Kft a megrendelt és kiszállítani kért terméket szállítási díj ellenében – vagy, amennyiben az SMSG Kft meghatározott feltételek esetén ingyenes kiszállítást vállal, úgy ingyenesen – saját maga, vagy fuvarozó, vagy postai szolgáltató igénybevételével kiszállítja/ kiszállíttatja a vevő által megjelölt helyre (Csomagátvételi pont/házhoz szállítás). Az ingyenes kiszállítási feltételt az SMSG Kft bármikor jogosult előzetes értesítés nélkül megszüntetni, mely a már visszaigazolt ingyenes kiszállításokat nem érinti.

8.3.A rendelések kiszállítási díját honlapunk automatikusan számítja, így Ön mindig pontosan tudja, mennyit kell fizetnie a rendelt áruért. A kiszállítás bruttó 10.000 Ft felett ingyenes. 10.000 Ft alatti rendelés esetén az MPL Magyar Posta Futárcég mindenkori díjai az irányadóak.

8.4. A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag és a termék sértetlenségét, darabszámát ellenőrizni és az átvételi elismervényt aláírni. Mennyiségi hiány vagy sérült csomagolás, termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hiányt vagy hibákat. Az esetlegesen nem sértetlen csomagolású terméket a vásárló csak saját felelősségére veheti át. A jegyzőkönyv felvételének hiányában a Webáruház semmilyen mennyiségi reklamációt nem fogad el, ez alól kivétel, ha a csomag felbontásáról videofelvétel készül, amelyen jó minőségben, egyértelműen látszik, hogy a csomag a felvétel indulásakor bontatlan volt (a csomag minden oldala felvételre kerül), és a felvétel vágatlanul rögzíti a csomag teljes tartalmát.

8.5. Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb két alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. A kiszállítás munkanaponként 9-17 óra között történik. A vásárló köteles olyan szállítási címet megadni, ahol a fenti időintervallumban elérhető. A feladást követő 2 munkanapon belül bruttó 20.000 forintos megrendelés felett szállítási díj nem kerül felszámításra.

8.5. Külföldi rendelés esetén a vevő minden esetben köteles a vételár és a szállítási költség teljes összegét előre átutalni, az SMSG Kft kizárólag a teljes összeg megérkezését követően adja át szállításra a rendelt terméket / termékeket.

 1. Szavatosság, jótállás, termékszavatosság

9.1. Az Eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. A Webáruházban forgalmazott termékek szavatossági idejét a termék csomagolása tartalmazza. A szavatossági idő a megrendelés teljesítéskor általában hat hónapot meghaladó, de garantáltan legalább 30 nap. A Webáruház szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a szavatossági idő utolsó napjáig nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.

9.2. A termékek jótállásával, kellék-, vagy termékszavatosságával összefüggésben a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezései szerint kell eljárni [Jótállás: 6:171. § – 6:173. §, kártérítési igény: 6:174. §; Hibás teljesítés: 6:157. § – 158. §, 177. § – 178. §; Kellékszavatosság: 6:159. § – 6:167. §; Termékszavatosság: 6:168. § – 6:170. §]. (a továbbiakban: Ptk.) A vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A hibás terméket a vásárló saját költségére vagy személyesen köteles az Eladó ügyfélszolgálati címére eljuttatni. Az ügyfélszolgálat utánvétes csomagot nem vesz át! A szavatossági igény az Eladóval szemben érvényesíthető. 9.3. A Webáruházban forgalmazott étrend-kiegészítőkre, kozmetikumokra kötelező jótállás nem vonatkozik.

9.4. A Webáruházban vásárolt termékek használata előtt javasolt ellenőrizni a termék kifogásolhatatlan állapotát. A Webáruházban kizárólag új, bontatlan termékek kerülnek értékesítésre.

9.5. A vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kicserélést. Ha a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot. Tekintettel a Webáruházban forgalmazott termékkörökre, jogos szavatossági igényérvényesítés esetén a vásárló részére cseretermék kerül leszállításra. Amennyiben ezt a Webáruház nem tudja teljesíteni, úgy a vásárló – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn – lehetőleg 15 napon – belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

9.6.A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a vásárló köteles figyelembe venni, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használati dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 5.7. A termék hibája esetén a vásárló – választása szerint – a fenti 3.2. – 3.6. pontokban meghatározott kellékszavatossági joga helyett termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti.

9.7. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényt a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével ezen igényérvényesítési jogosultságát elvész.

9.8.Termékszavatossági igényt kizárólag a gyártójával vagy forgalmazóval szemben lehet gyakorolni. Az Eladó forgalmazónak minősül, így vele szemben a termékszavatossági igény érvényesíthető. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

9.9. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: · a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy · a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy · a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

9.10.A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 5

9.11. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.12. Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy a Webáruházat szavatossági kötelezettség nem terheli, a terméket nem cseréli, és vételárát nem térít vissza. A vásárló jogosult ugyanakkor ilyen esetben is kérni a termék saját költségén történő újbóli kiszállítását.

 1.  A vásárlástól való elállás joga

10.1. A Webáruház vásárlóit megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti elállás jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 14 napon belül lehet gyakorolni. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

10.2. Nem alkalmazható az elállási jog a higiéniai termékek, étrend-kiegészítők, vitaminok, kozmetikumok esetén, amennyiben már kibontásra került a termék, ezek ugyanis a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) paragrafusa hatálya alá tartozó termékek és a termék sajátos rendeltetéséből adódóan és higiénés okokból természetüknél fogva nem visszaszolgáltatható termékeknek minősülnek.

10.3. A fenti korlátozás alá nem eső termékek esetén a vásárló a szerződéstől a termék átvételét követő tizennégy (14) naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

10.4.Az elállás a következő feltételekkel gyakorolható:

10.4.1. A vásárló a terméket az elállási jog közlésétől számított 14 napon belül köteles visszajuttatni a Webáruházhoz. A visszajuttatás költségei a vásárlót terhelik. Utánvétes terméket a Webáruház nem vesz át.

10.4.2. Amennyiben az elállási jog fennáll, a Webáruház áruházban kizárólag sérülésmentes vagy a rendeltetésszerű használatot meg nem haladóan használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A Webáruház követelheti a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

10.4.3. Elállásra vonatkozó igényt a vásárló e-mailben, postai úton írásban jelentheti be. Az e jogszabályon alapuló elállást nem kell megindokolni.

10.4.4. Elállás esetén a termék visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. A vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.

10.4.5. Eladó a termék ellenértékét, valamint a szállítási költséget (ha volt) legkésőbb a termék Eladóhoz való megérkezést követő 14 napon belül utalja vissza a vásárló által megadott bankszámlaszámra. Eladó a vételárat a termék visszaszolgáltatásáig visszatarthatja. A visszatérítés vonatkozik a termék vásárló részére történő kiszállítási költségeire is.

10.5. A visszaküldött termék Webáruház részére történő visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. Amennyiben a vásárló nem a jelen ÁSZF és a jogszabályok szerint közli és gyakorolja elállási jogát úgy a Webáruház a vételárat nem téríti vissza, azonban – előzetes egyeztetést követően – mód van a termék visszaküldésére a vásárló részére. Ennek az újbóli kiszállításnak a költségei a vásárlót terhelik.

10.6. Amennyiben kérdése merült fel az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban, úgy további tájékoztatásért keresse ügyfélszolgálatunkat az ÁSZF elején található elérhetőségeinken.

 1. A felelősség szabályai

11.1. A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

11.2. A Webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

11.2.1. Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.

11.2.2. Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

11.2.3. Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon. 11.2.4. Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.

11.2.5. Bármely szoftver nem megfelelő működése.

11.2.6. Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei. 11.3. A Webáruház nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webáruház áruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintése miatt következett be.

11.4. Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. Az üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

11.5.A résztvevők személyes adatainak kezelése a hatályos adatvédelmi szabályok szerint történik. Bővebb információ az adatvédelmi szabályzatban található. A vevő a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul személyes adatainak az adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez.

11.6. A Webáruház fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Webáruház használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz.

11.7. Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az Eladót ért érdeksérelem esetén a Webáruház üzemeltetője jogosult a felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait, valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről a Webáruház nem köteles értesíteni a felhasználót.

11.8. A Webáruházra mutató internetes hivatkozás szabadon elhelyezhető. A Webáruház jogosult azonban ennek indoklás nélkül megszüntetését kérni.

11.9.A Webáruház vagy annak bármely része más domain-en például keretes alkalmazásként – mintegy saját oldalainak részeként – történő megjelenítése kizárólag előzetes írásos engedély esetén lehetséges.

11.10. Az a weboldal, amelyen a Webáruházra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy a Webáruház üzemeltetője javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását.

11.11. A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a Webáruház valamint a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról és a Webáruházról. A Webáruház minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt a Webáruház hírnevének és érdekeinek.

 1. Jogérvényesítés, jogorvoslati lehetőségek

12.1. Panaszkezelés

12.1. 1. ABármely vevő az általa rendelt termékkel vagy az SMSG Kft tevékenységével kapcsolatos kifogásait az 1. pontban meghatározott elérhetőségein terjesztheti elő.

12.1.2. A hatályos jogszabályok értelmében a fogyasztónak minősülő vevők által előterjesztett szóbeli panaszt az SMSG Kft azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a fogyasztónak minősülő vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor az SMSG Kft a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

(a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a panaszos fogyasztónak átadja, (b) telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a panaszos fogyasztónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló alábbi részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi (és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el).

12.1.3.Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) valamint telefonon tett panaszt a Webáruház – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. Az ilyen módon előterjesztett panaszt a Webáruház egyedi azonosítószámmal látja el. A válaszhoz a Webáruház csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A Webáruház által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt adatokat.

 12.2.A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Győri Járásbíróság illetékességének vetik alá magukat. Ezt megelőzően a fogyasztóvédelemről szóló jogszabályok alapján a Fogyasztó a panaszát előterjesztheti a lakhelye szerinti illetékes megyei, vagy a Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testüle címén és az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnél.

A Békéltetői Testülettel kapcsolatos információk és a Békéltetői Testületek elérhetőségei az ÁSZF mellékleteként érhető el.

A fogyasztó a bírósági eljárás elkerülése érdekében jogosult továbbá az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platform igénybevételére, amely az alábbi linken érhető el:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Az áruház kialakításakor figyelembe vettük a hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi CXII. törvény
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január
 • 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényt
 • 2001. évi CVIII. törvényt az elektronikus kereskedelemről
 • Az Online Privacy Alliance ajánlásait (http://www.privacyalliance.org)

A Webáruház tárhelyszolgáltatója:

Név: C-Host Kft

Cím: 1115 Budapest, Halmi u. 29. Elérhetőség: telefon: +36 1 445 20 40

e-mail: info@nethely.hu

Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Megrendelése véglegesítésével és elküldésével Ön elfogadta a jelen ÁSZF tartalmát.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!